Wiadomości

 

Skąd biorą się różnice w cenie okien?

Cena zakupu jest ważna, bo… nie lubimy przepłacać. Staramy się kupować towary i usługi, których cena odpowiada naszym oczekiwaniom, co do ich jakości. Kłopoty pojawiają się w sytuacji zakupów okazjonalnych o dużej wartości, gdy nie bardzo potrafimy ocenić, czy oferowana cena jest właściwa. Tak często dzieje się przy zakupie okien. Dla wielu nabywców wszystkie okna są takie same, zachodzą więc w głowę ile, za które warto zapłacić i skąd biorą się różnice w cenie.

Cena okna

Rozmowę o cenach okien warto i trzeba rozpocząć od definicji pojęcia „cena”. W tym względzie odwołamy się do definicji zawartych w „Wikipedii”. Czym jest cena okna?

 • Cena okna, to pieniężny wyraz wartości.
 • Cena okna, to ilość pewnego dobra, (najczęściej pieniądza), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra lub też kupujący jest gotów dać, aby do tego dobra nabyć prawa.
 • Cena okna, to wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenia.
 • Cena okna, to koszt, który musi być poniesiony w momencie zakupu.
 • Cena okna, to wyrzeczenie poniesione przez korzystającego w celu otrzymania wartości, którą wyrób lub usługa reprezentuje.
 • Cena okna, to cokolwiek z czego dana osoba musi zrezygnować w zamian za jednostkę nabywanego dobra.
 • Cena okna, to ustalona na satysfakcjonującym konsumenta poziomie i pokrywająca wszystkie koszty producenta ilość pieniędzy za jaką można nabyć towar/usługę.

Większość z przedstawionych definicji pojęcia „cena” wiąże się z takimi pojęciami, jak „wartość” albo „koszt”. W związku z tym, że samo pojęcie „wartość” jest niezdefiniowane, należy przyjąć, że raczej mamy tu do czynienia z odwołaniem do pojęcia „wartość użytkowa”. Wiesław Ładoński w podręczniku „Podstawy towaroznawstwa ogólnego” stwierdza, że „wartość użytkowa” jest kategorią obiektywną, na którą składa się wiele odrębnych cech użytkowych, które mogą występować w wyrobie, także w oknie, w różnym natężeniu. Cechy te są zazwyczaj łatwo zrozumiałe dla odbiorcy, a według autora należą do nich:

 • funkcjonalność wyrobu,
 • niezawodność działania,
 • trwałość,
 • sprawność,
 • żywotność,
 • naprawialność,
 • nowoczesność,
 • bezpieczeństwo użytkowania wyrobu.

Skąd biorą się ceny?

Zgodnie z ludowym porzekadłem: „Za darmo umarło”, cena jest cechą każdej transakcji zawieranej na rynku, także na rynku okiennym. Najczęściej cena jest wyznaczona w pieniądzu i oznacza tę wartość, za którą nabywca oraz sprzedawca skłonni są dokonać danej transakcji. Zanim jednak dojdzie do zawarcia umowy, wcześniej sprzedawca musi ustalić cenę rzeczy i poinformować nabywcę o jej wysokości.

Jak ustala się ceny towarów w firmach handlowych? Istnieje co najmniej kilka koncepcji ustalania cen towarów w przedsiębiorstwach handlowych i wiele metod ustalania. Podstawowe koncepcje, to:

 • Orientacja na koszty
 • Orientacja na popyt
 • Orientacja na ceny konkurencji

Grzegorz Lew w książce „Controlling przedsiębiorstw handlowych” do podstawowych metod ustalania cen zalicza:  

 • Metodę narzutu na cenę zakupu
 • Metodę zysku docelowego
 • Metodę wartości postrzeganej przez klienta
 • Metodę według wartości
 • Metodę naśladownictwa
 • Metodę przetargu utajonego

W praktyce żadna z metod ustalania cen nie funkcjonuje w firmie handlowej w „czystej postaci”. Z reguły firmy korzystają z kompilacji dwóch lub więcej metod, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, mając na uwadze, że ceny towarów z jednej strony ograniczone są kosztami przedsiębiorstwa, z drugiej cenami stosowanymi przez konkurencję oraz popyt.

Nie popełnimy błędu, gdy założymy, że większość firm w branży okiennej, a w szczególności małych firm handlowych, stosuje najprostszą metodę ustalania cen opartą o narzuty na cenę zakupu w połączeniu z metodą naśladownictwa. W metodzie narzutu na cenę zakupu, do znanej ceny zakupu, przedsiębiorstwo dolicza pewną standardową wielkość zysku, który chce zrealizować. W metodzie naśladownictwa, cenę sprzedaży wyznaczają ceny stosowane przez konkurencję, a przedsiębiorstwo w zależności od przyjętej strategii może ustalić własną cenę na poziomie równym, wyższym lub niższym od konkurentów. Gdyby zamknąć to w ramy prostego schematu, proces powstawania ceny, którą nabywca okna poznaje w punkcie handlowym mógłby wyglądać następująco:

Producent okna Sprzedawca Nabywca
Cena zakupu komponentów do wyprodukowania okna + Cena producenta + Cena sprzedawcy -
Koszty stałe producenta + Koszty stałe sprzedawcy +
Koszty zmienne producenta + Koszty zmienne sprzedawcy + Opusty + rabaty
Marża zysku producenta = Marża zysku sprzedawcy =
Cena producenta Cena sprzedawcy Cena zakupu okna

Skąd biorą się różnice cen okien?

Biorąc pod uwagę przedstawioną metodę ustalania cen, ewentualna różnica cen okien nie może i nie powinna budzić żadnego zdziwienia. Zanim okno trafi do nabywcy w procesie sprzedaży uczestniczy wiele podmiotów. Każdy z nich kupuje materiały w różnych cenach, w każdym z nich występuje zróżnicowany poziom kosztów oraz każde realizuje inny poziom marży zysku. Stąd bierze się różnica cen okien udostępnianych na rynku przez dystrybutorów. Wszystko to jest dość oczywiste, zrozumiałe, więc w pytaniu o to skąd biorą się różnice cen okien musi być ukryte jakieś drugie dno. Wydaje się, że istotą pytania jest raczej to, która z dwóch porównywanych przez nabywcę cen zaproponowanych za takie samo okno przez różnych sprzedawców bardziej odpowiada oczekiwaniom, co do jakości wyrobu.Jeśli dobrze odczytujemy ukryty sens pytanie winno raczej przyjąć formę: Czy okno tańsze jest lub może być równie dobre, jak okno droższe?

W tym miejscu musimy wrócić do definicji pojęcia cena. Cena okna, to nic innego, jak pieniężny wyraz jego wartości użytkowej. A jaka jest wartość użytkowa kupowanych okien? Tutaj dotykamy największej bolączki rynku okiennego. Nabywca dowie się od przeciętnego sprzedawcy wszystkiego o tym z jakich materiałów okno zostało wykonane, ale nie dowie się niczego o jego wartości użytkowej. Stąd bierze się dylemat nabywców za jakie okno, ile warto zapłacić, bo z punktu widzenia nieprofesjonalnego nabywcy wszystkie okna z PVC-U wykonuje się z tych samych komponentów, a instynkt i doświadczenie życiowe podpowiada, że dwie rzeczy powstające z tych samych komponentów nie powinny znacząco różnić się cenami. Jak rozpoznać, czy okno warte jest proponowanej ceny? To proste, a jednocześnie bardzo trudne ze względu na powszechny brak wiedzy o właściwościach użytkowych okien, które decydują o jego faktycznej wartości użytkowej i możliwości zastosowania w obiekcie budowlanym.

Podstawowym źródłem wiedzy o właściwościach użytkowych okien jest Polska Norma PN-EN 14351-1 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. W normie wymienia się aż 23 różne cechy okien, których klasa/poziom/wartość decydują o wartości użytkowej okien i drzwi balkonowych niezależnie od materiału, z których je wykonano. Poniżej przedstawiamy pełną listę właściwości użytkowych okien pochodzącą z przywołanej normy:

 1. Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie próbne
 2. Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie ramy
 3. Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe
 4. Reakcja na ogień
 5. Wodoszczelność – okna nieosłonięte
 6. Wodoszczelność – okna osłonięte
 7. Substancje niebezpieczne
 8. Odporność na uderzenie
 9. Nośność urządzeń zabezpieczających
 10. Właściwości akustyczne
 11. Przenikalność cieplna
 12. Właściwości związane z promieniowaniem – współczynnik promieniowania słonecznego „g”
 13. Właściwości związane z promieniowaniem – przenikalność światła „Lt”
 14. Przepuszczalność powietrza
 15. Siły operacyjne
 16. Wytrzymałość mechaniczna
 17. Wentylacja
 18. Kuloodporność
 19. Odporność na wybuch – rura uderzeniowa
 20. Odporność na wybuch – próba poligonowa
 21. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
 22. Zachowanie się między różnymi klimatami
 23. Odporność na włamanie

Im więcej cech okna zbadanych i zadeklarowanych przez producenta, tym większa możliwość realnej oceny wartości użytkowej wyrobu przez nabywcę. Im wyższa klasa/poziom/wartość poszczególnych właściwości użytkowych, tym wyższa wartość użytkowa okna i szersza możliwość stosowania w obiektach budowlanych. Jak odnieść wartość użytkową okna do jego ceny? Przede wszystkim trzeba pamiętać, aby nie generalizować. Nie można dowolnie i za jednym zamachem porównać wszystkich okien systemu A do wszystkich okien systemu B. Nie można porównywać dowolnego okna C z oferty D do dowolnego okna E z oferty F. Jeśli chcemy realnie ocenić wartość użytkową konstrukcji okiennych objętych różnymi ofertami i sprawdzić, czy cena odpowiada ich wartości użytkowej należy porównywać zbadane lub zadeklarowane właściwości i cenę konstrukcji C z oferty D  do zbadanych lub zadeklarowanych właściwości i ceny dokładnie tej samej konstrukcji C z oferty F. Wtedy to będzie miało sens, a tajemnica skąd biorą się różnice w cenie zostanie ujawniona w całej okazałości.

źródło: www.oknotest.pl

Petecki - okna o podwyższonej odporności na włamanie

 

 

Poczucie bezpieczeństwa we własnym domu to podstawa prawidłowego w nim funkcjonowania. Nie bez powodu domową przestrzeń nazywamy naszą twierdzą, w której możemy się ukryć, poczuć swobodnie oraz zregenerować. Ochrona w dużej mierze zależy od zastosowanych materiałów i produktów – antywłamaniowych okien, rolet czy drzwi, skutecznie zabezpieczających wnętrze budynku i jego mieszkańców. Z myślą o tym firma Petecki oferuje rozwiązania dla bezpiecznego domu.

 

Wyjeżdżając na wakacje, na weekend czy nawet będąc w pracy możemy paść ofiarą włamywacza. Dom pozostawiony bez opieki to dla niektórych osób okazja do nieuczciwego wzbogacenia się. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie najbardziej narażonych miejsc, czyli okien i drzwi. Według statystyk najwięcej włamań do domów odbywa się właśnie przez otwory okienne, ponieważ najłatwiej jest je sforsować. Najlepszym zabezpieczeniem jest zastosowanie produktów z funkcją antywłamaniową. By okna nazywać antywłamaniowymi powinny spełniać zalecenia normy ENV 1627. Definiuje ona sześć klas odporności całego okna na włamanie. O klasie okna decyduje czas, przez jaki stawia ono opór przed wtargnięciem intruza do wewnątrz pomieszczenia.

 

Okna stanowią w domu wyjątkową funkcję – zapewniają dopływ światła słonecznego, widok na ogród lub okolicę oraz ozdabiają wnętrza pomieszczeń. Coraz chętniej wybieramy wielkopołaciowe okna, które efektownie prezentują się na całej ścianie salonu, sypialni, a nawet łazienki. Przemawiają za tym względy estetyczne, ale głównie nowe przepisy, które mówią o tym, jak ważne jest pozyskiwanie światła z zewnątrz. Według zaleceń najwięcej przeszkleń należy umieścić na południowej ścianie domu, aby przez cały dzień zagwarantować optymalny dopływ energii słonecznej. Niestety takie rozwiązanie może jednocześnie spowodować, że poczujemy potrzebę dodatkowych zabezpieczeń w oknach, które uniemożliwią otwarcie ich lub wtargnięcie przez nie osoby niepożądane. Jak mówią badania, aż w 70% przypadków złodzieje wyważają skrzydło z ościeżnicy. Dlatego, jeśli okna mają chronić dobytek, należy wybrać model, w którym zastosowano zaczepy antywyważeniowe. Drugim istotnym elementem jest wkładka antyrozwierceniowa, zapobiegająca przesunięciu okucia lub jego rozwierceniu. Za bezpieczeństwem okien przemawiają także takie parametry jak szyba i okucia. Ta pierwsza powinna posiadać klasę antywłamaniową P2, P4 lub wyższą. Im wyższa numeracja, tym odporniejsze zabezpieczenie i grubsze szkło. Warto zwrócić uwagę na to, czy w oknie zamontowano okucia klasy przynajmniej RC – 1, które są wyposażone w zaczepy utrudniające podważenie narożników oraz zabezpieczenie przeciw rozwierceniu zamka. W ofercie firmy Petecki znajdziemy produkty w standardzie RC2, a dodatkowo w różnych wzorach i kolorach, co pozwoli dopasować je do elewacji, dachu czy aranżacji wnętrza. W przypadku okien nie możemy zapomnieć także o klamce. Najlepiej wybierać model zamykany na kluczyk z wkładką utrudniającą otwarcie z zewnątrz, dzięki czemu trudno będzie ją otworzyć nawet przez wybite okno. Innym rozwiązaniem jest klamka zintegrowana z mechanizmem ryglującym po wewnętrznej stronie okna.

 

Rozwiązaniem wspomagającym okna antywłamaniowe są rolety. To doskonały sposób na zabezpieczenie okien podczas dłuższego wyjazdu, ale także podczas weekendu poza domem czy po prostu na noc. Ważne, aby zwrócić uwagę na wzmocnienie konstrukcji prowadnic, które zapobiegnie odgięciu lub wyciągnięciu profili roletowych, a także dodatkowe wzmocnienie listwy dolnej. Sama kurtyna rolety powinna być sztywna, stabilna i wytrzymała. Mechanizm zapadkowy zamontowany w dolnej części rolety, który zapobiega podnoszeniu rolety, skutecznie zabezpiecza przed wtargnięciem do domu. Konstrukcja antywłamaniowa może być stosowana zarówno w systemach adaptacyjnych, jak i podtynkowych. Bardzo ważny jest solidny montaż oraz mocne, porządne podłoże. Firma Petecki oferuje rolety antywłamaniowe, które wyróżnia nie tylko szereg zabezpieczeń, trwałość i odporność, ale także ciekawy design oraz szeroki wybór z palety RAL. Drzwi wejściowe najczęściej znajdują się na przodzie domu, dzięki czemu są bardziej widoczne i mniej przyciągają uwagę niepożądanych gości. Ale co z drzwiami znajdującymi się na boku lub z tyłu budynku? Coraz chętniej decydujemy się na dodatkowe wejście prowadzące do garażu lub kotłowni połączone z domem. Warto zadbać, aby wszystkie były odpowiednio zabezpieczone i posiadały wymagane parametry ochrony antywłamaniowej. Firma Petecki oferuje efektowne oraz atrakcyjne wzory i kolory drzwi, które idealnie skomponują się z wyglądem domu czy otoczenia. Dodatkowo produkty wyróżniają doskonałe parametry izolacyjności akustycznej i termicznej, a także zabezpieczenia antywłamaniowe w klasie RC2. W drzwiach znajdziemy m.in. specjalne zawiasy odporne na ciężar, pęknięcia i próby złamania lub wygięcia oraz 9-cio punktową zasuwnicę, która uniemożliwia wyczepienie się ryglowania drzwi. Ponadto profile wypełnione są twardym PCV i wklejanym panelem z blachy aluminiowej. W drzwiach z szybami stosowane jest z kolei specjalne antywłamaniowe szkło klasy P4. Całość dopełnia bezpieczna, solidna klamka, której nie można wyrwać lub wypchnąć. Całe skrzydło drzwiowe jest bardzo trudne do wyważenia, uszkodzenia czy wyciągnięcia z zawiasów. To idealne dopełnienie antywłamaniowych okien i rolet.

 

Bezpieczny dom to cel każdego gospodarza – odpowiednio zabezpieczone okna i drzwi, czyli najbardziej narażone na włamanie miejsca, to nie tylko ochrona mienia. To przede wszystkim spokojny sen, beztroskie wakacje bez martwienia się o dom czy też bezpieczeństwo dla całej rodziny. Pamiętajmy, aby wybierać produkty z atestem i odpowiednią klasą antywłamaniową. Pozwoli to zapewnić najwyższą jakość nie tylko pod względem bezpieczeństwa, ale także trwałości oraz estetycznego wyglądu.

źródło: www.oknotest.pl

 

Trendy w stolarce okiennej 2017-2018

Podstawowymi czynnikami, które decydują o wyborze okien są ich parametry techniczne, które wpływają na komfort użytkowania i zabezpieczają przed warunkami pogodowymi. Nie oznacza to jednak, że pozostajemy obojętni na zmiany w branży stolarki. Jakie okienne trendy będą królować w najbliższym czasie? Rafał Buczek z firmy Awilux podpowie nam, co w wyborze okien powinno zwrócić naszą szczególną uwagę w nadchodzących okresach.

Obszerne przeszklenia z widokiem na przyszłość

Jak mówi Rafał Buczek z firmy Awilux: „Podłużne przeszklenia, zapewniające pełny dostęp do światła, pozwalają na optyczne powiększenie przestrzeni i uzyskanie estetycznych, jasnych wnętrz. Ten trend szczególnie sprawdzi się, jeśli mamy salon otwarty na ogród i zależy nam na zachowaniu pełnego widoku czy stworzeniu całej, przeszklonej ściany.  Takie rozwiązania będą się również dobrze komponować w nowoczesnych przestrzeniach miejskich, w których - poza cennym dostępem do naturalnego światła - stwarzają klimat nowoczesnego loftu. Bryła budynku nabiera lekkości, a my zacieramy granicę między mieszkaniem a światem zewnętrznym i dozując światło, wizualnie powiększamy nasze wnętrze. Stosowanie dużych przeszkleń wcześniej kojarzone było nierzadko z nie najlepszymi parametrami technicznymi. Zarówno właściciele budynków, jak i architekci obawiali się o kwestie energooszczędności – utratę ciepła i nadmierne wychładzanie. Obecnie nie musimy się o to martwić – nawet bardzo duże przeszklenia dostępne u renomowanych producentów posiadają odpowiednie parametry termiczne. Wykorzystanie właściwego pakietu szybowego – standardowych trzech tafli – zdecydowanie ogranicza straty ciepła. Warto także zwrócić uwagę na izolacyjność akustyczną, do której przyczyniają się gazy wypełniające komory. Argon i krypton, w połączeniu z tzw. ciepłą ramką zdecydowanie ograniczają mostki cieplne, których powstawanie mogłoby się przyczynić do wysokości naszych rachunków. Dodatkowe wsparcie dużych przeszkleń roletami zewnętrznymi, może nam dać możliwość regulowania ilości ciepła zarówno latem, jak i podczas mroźnych zim.”

Wybierając okna - wybieramy wysokość rachunków

W polskich warunkach atmosferycznych, koszty energii powinny być dla nas głównym wyznacznikiem przy wyborze okien. Odpowiednio dobrane profile czy przeszklenia to inwestycja, która w znaczący sposób wpłynie na wysokość naszych opłat.  Z tego powodu domy pasywne cieszą się coraz większym zainteresowaniem – duże, przeszklone powierzchnie od strony południowej sprawiają, że nasze wnętrza dobrze się nagrzewają, przez co zmniejszamy zapotrzebowanie domu na energię nawet przy gorszej pogodzie na zewnątrz. Dobrze jest zwrócić uwagę na to, czy okna, które chcemy wybrać, mają wpływ na ograniczenie strat ciepła. Najważniejszym parametrem określającym, czy okno jest energooszczędne, jest współczynnik przenikania ciepła Uw – im niższa wartość, tym okno zatrzymuje więcej ciepła w pomieszczeniu. Warto wiedzieć, że od roku 2017 Uw nie może być wyższy niż 1,1 W/m2K, a od 2021 roku – 0,9 W/m2K. ” - mówi Rafał Buczek z firmy Awilux.

Do koloru – do wyboru

Jeśli chodzi o kolorystykę okien, nie spodziewajmy się rewolucji. – mówi Rafał Buczek z firmy Awilux i dodaje – Ponadczasowa biel, kolory drewna, szarości i antracyty nadal będą przeważały w ofertach producentów. Niemniej warto pamiętać, że w tej kwestii ogranicza nas tylko wyobraźnia. W palecie RAL dostępnych jest przecież ponad 200 barw, które możemy zastosować do naszych profili. Moim zdaniem jednak okna utrzymane w minimalistycznej estetyce lepiej wyeksponują charakter budynku. Niezależnie od nowoczesnych czy rustykalnych aranżacji, z pomocą profili okiennych możemy sprawnie operować wyglądem elewacji. W klasycznych realizacjach dużym zainteresowaniem cieszą się okna PVC w okleinach drewnopodobnych - są one bowiem tańsze od aluminiowych, a dodatkową zaletą jest ich łatwiejsze utrzymanie w czystości. Dobierając kolor profili, kierujmy się nie tylko pokryciem elewacji. Nie powinniśmy zapominać o odcieniach, w jakich występują rynny, parapety czy dach. Obecnie nie musimy się ograniczać do jednej barwy – dzięki oknom dwustronnym możemy uzyskać inny kolor na zewnątrz i wewnątrz budynku, dzięki czemu z łatwością dopasujemy ją do swoich indywidualnych potrzeb czy wymagań elewacyjnych.”

Proste bryły budynków o regularnych kształtach zapewniają nam ponadczasowość, a dobrze dobrane rozwiązania okienno-drzwiowe powinny gwarantować wysoką jakość i komfort. Zgodnie z opinią eksperta z firmy Awilux w tym właśnie kierunku podążać będą rozwiązania okienne w kolejnych sezonach. Jeśli zależy nam na estetyce naszego domu, światło, przestrzeń i energooszczędność to główne aspekty, którymi powinniśmy się kierować przy wyborze okien w sezonie 2018/2019.


źródło: www.budownictwo.org

 

Zabezpieczanie drewna na zewnątrz budynku

 

Meble ogrodowe, tarasy, a nawet elewacje – coraz więcej elementów na zewnątrz domu jest wykonywanych z drewna. Wszystko za sprawą jego wysokiej trwałości i ponadczasowego charakteru. Jednocześnie surowiec ten dodaje naturalnego wdzięku każdej stylizacji. Nic więc dziwnego, że niezmiennie cieszy się popularnością wśród miłośników urządzania wnętrz. Drewno na zewnątrz domu jest jednak narażone na działanie wielu szkodliwych czynników. Dlatego jeżeli chcemy zachować jego urok i dobrą kondycję na lata, konieczna jest właściwa ochrona. Zastosowanie produktów Tikkurila Valtti zabezpieczy je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz pozwoli stworzyć modną aranżację przydomowej przestrzeni.

 

O ile drewno wewnątrz pomieszczeń nie jest narażone na działanie zmiennej pogody i można przez długi czas cieszyć się jego żywotnością, o tyle drewno na zewnątrz domu wymaga szczególnej troski, ponieważ wystawione na działanie słońca i deszczu może bardzo szybko niszczeć. Dlatego koniec sezonu letniego to idealny moment, aby zawczasu zabezpieczyć je na okres jesienno-zimowy. Jeśli zależy nam na ochronie mebli i zachowaniu naturalnego uroku drewna, warto zastosować półprzezroczysty impregnat dekoracyjny Tikkurila Valtti Color Aqua. Takie rozwiązanie sprawdzi się doskonale w ogrodach urządzonych w stylu angielskim lub rustykalnym, które cechuje naturalność i prostota. Paleta 40 półprzezroczystych kolorów w klasycznych tonacjach jasnego brązu, czerwieni czy zieleni pozwoli stworzyć ponadczasowe aranżacje. Jeśli jednak chcemy zmienić wystrój ogrodu i nadać mu bardziej nowoczesnego charakteru, wystarczy pomalować meble na jeden z 15 modnych odcieni szarości z palety Deco Grey przeznaczonych dla linii Tikkurila Valtti. W ten sposób tanim kosztem można wykreować całkowicie nową aranżację.

 

Popularnym ostatnio trendem jest zastosowanie drewna w elewacji budynku – na całości lub tylko w jej części, która będzie pełnić funkcję ozdobną. Jest to jednak wymagający materiał i w przeciwieństwie do fasad mineralnych wymaga częstszej pielęgnacji i konserwacji. W celu odpowiedniego zabezpieczenia drewnianej fasady należy zastosować lakierobejcę o satynowym wykończeniu Tikkurila Valtti Plus Complete, która dzięki synergii dwóch filtrów UV gwarantuje najwyższą ochronę przed destrukcyjnym promieniowaniem UV, zapewniając w ten sposób długotrwałe zabezpieczenie drewna bez względu na pogodę.

 

Konserwując drewno po sezonie letnim oczywiście nie można zapomnieć o drewnianym tarasie. Prace należy rozpocząć od odpowiedniego przygotowania powierzchni. Bardzo ważne jest dokładne oczyszczenie desek z zabrudzeń czy pozostałości po wcześniejszym lakierowaniu lub olejowaniu. Dopiero na tak przygotowane drewno można nałożyć produkt dekoracyjno-ochronny jak np. olej Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil, który dzięki specjalnym pigmentom zwiększa trwałość wykończenia oraz podkreśla usłojenie drewna.
Źródło: www.stolarstwo.org

 

 

 

54 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz „JESIEŃ 2018”

To wyjątkowe wydarzenie zainteresuje z całą pewnością wszystkich budujących dom oraz osoby, które mają w planach podjąć taką inwestycję. Targi stanowią również okazję do szukania pomysłów na modernizację oraz remont mieszkania. Obecność profesjonalistów, inwestorów oraz ekspertów sprzyjać będzie dokonywaniu wyborów oraz nabywaniu wiedzy.

 • ponad 240 wystawców
 • innowacje i najnowsze techniki budowania
 • stale rosnąca liczba zwiedzających, w tym goście zagraniczni
 • praktyczne porady dotyczące wykończenia wnętrz
 • zaawansowane technologie i wyspecjalizowane firmy z branży

 

WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2018

22 czerwca odbyła się w Warszawie WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2018”. Podczas tego wydarzenia Grupa PETECKI została dwukrotnie nagrodzona. W kategorii Firma 15-lecia Polskiej Przedsiębiorczości, otrzymaliśmy Nagrodę Specjalną w Plebiscycie ORŁY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz w kategorii POLSKIE PERŁY 2018 otrzymaliśmy Perłę Rynku.

22 czerwca 2018r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, podczas której przedstawione zostały sylwetki Laureatów

 • jubileuszowej XV edycji Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”,
 • jubileuszowej X edycji Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu”,
 • XI edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”,
 • XI edycji konkursu „Perły Medycyny”,
 • I edycji konkursu „Polskie Perły”.

Organizatorem ww. inicjatyw jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości. Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl pogratulował uczestnikom eventu osiąganych w codziennej pracy sukcesów oraz podkreślił jak ważną rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym odgrywa współdziałanie środowisk: przedsiębiorców, samorządowców i środowiska naukowego.
Statuetki wręczono podmiotom, które poprzez swoje osiągnięcia w biznesie oraz wiarygodność w prowadzeniu działalności reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom. Co sprawia, że czujemy się wyjątkowo będąc w posiadaniu jednej z nich.

 

23. Targi Budownictwa Expo Dom

W dniach 6-8 kwietnia 2018r. odbędą się 23 Targi Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów EXPO DOM oraz Targi Nieruchomości 2018 r.
To niezwykle ciekawa impreza, na której zaprezentuje się ponad 200 wystawców. Za każdym razem pojawiają się na niej tysiące zwiedzających, dla których przygotowane są specjalne rabaty na towary i usługi.

W rzeszowskiej Hali PODPROMIE swoje oferty zaprezentują producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych, producenci mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz. Pracownie projektowe, pracownie architektury krajobrazu, deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz instytucje finansowe również będą miały okazję przedstawić swoje usługi.
Targi adresowane są do osób, które planują budowę lub remont domu a także dla tych, którzy aranżują wnętrze lub ogród.
Tegorocznym targom towarzyszyć będzie Kongres SMART PROJECT, BUILDING & CITY, który odbędzie się 6 kwietnia 2018r. Uczestnikami wydarzenia będą architekci, deweloperzy, inżynierzy, przedstawiciele gmin i samorządów oraz inwestorzy indywidualni.
Dla Wystawców zorganizowany zostanie konkurs o Złoty Medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych materiałów i technologii oferowanych na targach. Tego samego dnia zostaną wręczone medale i wyróżnienia targowe.

 

53 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz

W Hali Wystawowej pod Dębowcem, przy ul. Karbowej 26, na stoisku nr 119, nasz Partner Handlowy firma OKNO SLIDE przedstawi ofertę produktową marki PETECKI.
W jednym miejscu, w tym samym czasie pojawi się ponad 250 wystawców, którzy zaprezentują:

 • nowoczesne rozwiązania i produkty budowlane
 • kompletne systemy budowy domów energooszczędnych
 • efektywne techniki grzewcze, oszczędności energii
 • STREFĘ DOBRYCH WNĘTRZ – design, meble, artykuły dekoracyjne, wyposażenie mieszkania, łazienki i kuchni, porady architektów wnętrz

Udział w targach to także prezentacje, wykłady i konferencje. Nie zabraknie również atrakcyjnych nagród dla zwiedzających.
Organizatorem eventu jest Astra – Biuro Promocji i Wystaw.
Honorowy patronat objął prof. Jerzy Buzek

Podczas targów odbędzie się również 2 Konferencja Budownictwa Zero i Niskoenergetycznego.

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony: www.targibielskie.pl

Udział w targach to okazja, by zapoznać się z najnowszymi trendami panującymi na rynku budowlanym oraz zaczerpnąć inspiracji w projektowaniu oraz urządzaniu własnych czterech kątów.

PROFILE SPECTRAL marki PETECKI – nowy wymiar doskonałości

SPECTRAL jest to nowa metoda pokrywania powierzchni profili okien. Nowoczesnym zastosowaniem jest stworzenie struktury, którą cechuje aksamitność w dotyku.

 

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu : https://www.infoarchitekta.pl/artykuly:3-nowosci-firmowe:15798-profile-spectral-marki-petecki-nowy-wymiar-doskonalosci.html

Z fascynacji naturą - OKNA TARASOWE PATIO

Firma Petecki idąc wg. potrzeb klientów wprowadził do swojej oferty okna tarasowe PATIO. Drzwi te charakteryzują się tym, że zastępując ścianę tworzą kontakt z przestrzenią zewnętrzną. Dzięki tym drzwiom w pokoju dominuje światło i otwarta przestrzeń.

 

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu: https://www.infoarchitekta.pl/artykuly:3-nowosci-firmowe:16545-z-fascynacji-natura-okna-tarasowe-patio.html

 

 

Firma Petecki otrzymała nagrodę diament Polskiej jakości 2017 oraz statuetka i dyplom lidera 2017.

Dnia 24 listopada 2017 decyzją rady programowej i organizatorów programu umacniania wiarygodności " Sylwetki i marki Polskiej gospodarki" grupa PETECKI otrzymała DIAMENT POLSKIEJ JAKOŚCI 2017 oraz nagrodę Lidera stolarki okiennej 2017.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem : https://www.infoarchitekta.pl/artykuly:3-nowosci-firmowe:15689-petecki-liderem-stolarki-okiennej-2017.html

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl